Gallery Reader je platformou pro digitální katalogy výstav realizovaných v Galerii MeetFactory. Zprostředkovává veřejnosti současné umění zarámované do propracovaných kurátorských celků a vedle detailní dokumentace jednotlivých výstavních projektů zahrnuje i doplňující materiály a odkazy, které dále rozšiřují jejich konceptuální rámec. Soustředí kurátorské texty, obrazovou a videodokumentaci výstav, audio nahrávky, záznamy komentovaných prohlídek, doplňkové texty a soubornou databázi vystavujících umělkyň a umělců.

MeetFactory je neziskové mezinárodní centrum současného umění, jehož posláním je iniciovat dialog mezi jednotlivými žánry a zpřístupňovat dění na současné umělecké scéně nejširší veřejnosti. Podporuje originální projekty v oblasti výtvarného umění, divadla a hudby, stejně jako interdisciplinární a experimentální platformy. Usiluje o vytvoření prostoru pro živé umění, kde jsou umělci přítomni. Umožňuje tak přímý kontakt mezi mezinárodními umělci a návštěvníky, ale také mezi zástupci různých, nejen uměleckých oborů a generací. Program MeetFactory utvářejí čtyři dramaturgické linie. Hudební program prezentuje zejména mezinárodní nezávislou hudební scénu. V koncertním sále vybaveném high-end zvukovým zařízením se koná šest až osm akcí měsíčně. Divadelní program se zaměřuje na interpretace současné prózy a na experimentální mezioborové projekty, které často zahrnují vizuální umělce, hudebníky či neherce. Galerie nabízejí prostor pro kritické konfrontace místní a mezinárodní umělecké scény. Program Galerie MeetFactory se zaměřuje na původní kurátorské projekty, Galerie Kostka představuje zejména samostatné výstavy začínajících i již etablovaných umělců. Mezinárodní rezidenční program je největším českým ateliérovým programem pro zahraniční umělce. MeetFactory disponuje deseti ateliéry, které ročně užívá více než třicet vizuálních umělců, kurátorů, hudebníků, divadelních režisérů nebo spisovatelů. Podporujeme zapojení našich rezidenčních umělců nejen do samotného programu MeetFactory, ale také do kontextu české a středoevropské umělecké scény. Kromětéto čtveřice dramaturgických linií se program MeetFactory orientuje na mezižánrové a vzdělávací projekty, které veřejnosti přinášejí nové formy setkávání se současným uměním. MeetFactory bylo založeno v roce 2001 umělcem Davidem Černým.V důsledku povodní v roce 2002 bylo nutné opustit původní prostory v Praze – Holešovicích a projekt byl vzkříšen o tři roky později v průmyslové budově v pražské čtvrti Smíchov, ve specifickém prostoru mezi dálnicí a aktivní železniční tratí. Program byl spuštěn po rozsáhlé rekonstrukci prostor v roce 2007.